Fotowoltaika

Własna elektrownia pozwala być niezależnym od wahań cen prądu!

Fotowoltaika – krótko mówiąc jest to przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną czyli wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego .

W połączeniu Fotowoltaiki oraz Folii Red Snake możemy obniżyć lub zredukować do minimum Twoje koszty za prąd (światła, AGD, RTV + ogrzewanie Red Snake).

Biorąc pod uwagę statystyki finansowe przy obecnej cenie prądu Inwestycja w panele fotowoltaiczne zwraca się w ciągu 8-10 lat , po tym okresie zarabiamy mając własną elektrownie!

A dzięki ustawie OZE nie ma konieczności inwestowania dużych środków finansowych w akumulatory energii ponieważ wyprodukowany prąd z Twojej elektrowni przechowywany jest w sieci. Zasada bilansowania pozwala nam wyprodukować nadwyżkę prądu w okresie letnim w takim stopniu, że wyprodukowany prąd możemy odebrać w zimie gdzie promienie słońca są dalej od ziemi i uzysk jest mniejszy. Przy odpowiednio dobranej instalacji fotowoltaicznej jesteśmy w stanie wyprodukować na tyle energii aby pokryć zapotrzebowanie domu na CAŁY ROK!

Zasada bilansowania dla Instalacji do 9.99kw wyprodukujemy 1kw → jest przechowywany w sieci natomiast odbieramy 0,8 kw ← 20% są to opłaty właśnie za akumulowanie energii w sieci. 

Dla instalacji powyżej 10 kw jest to 30% przechowane w sieci 1kw → odbieramy 0,7 kw ←